joomla templates top joomla templates template joomla

Wąbrzeski Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

wabrzezno.pl włącz . Opublikowano w Wąbrzeźno powiatowe

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nagrodził podczas uroczystej Gali w dniu 8 października 2015 r., która odbyła się w Warszawie, laureatów XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”. Tematem przewodnim konkursu w tym roku było hasło „Przyjaźń”.

Pierwszą nagrodę otrzymał Pan Mariusz Grzemski uczestnik Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Wąbrzeskim Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski za pracę pn. „Gucio” wykonaną pod kierunkiem terapeuty pani Justyny Jakielaszek. Celem Konkursu, realizowanym od lat przez PFRON, jest rozwój osobisty osób niepełnosprawnych oraz przezwyciężanie ich izolacji społecznej, a także zwrócenie uwagi szerszej opinii publicznej na walory artystyczne sztuki osób niepełnosprawnych.

Konkurs przyczynia się także do propagowania arteterapii, jako formy rehabilitacji oraz aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym, przełamywaniu barier psychologicznych i mentalnych, a także wyłonieniu utalentowanych twórców i upowszechnienie dorobku placówek terapeutycznych i pomocowych dla osób niepełnosprawnych. Konkurs wpływa także na zmianę stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych – artysta niepełnosprawny winien być postrzegany przez pryzmat swoich możliwości, a nie ograniczeń.

Konkurs był adresowany do niepełnosprawnych uczestników warsztatów terapii zajęciowej, mieszkańców domów pomocy społecznej i podopiecznych środowiskowych domów samopomocy.

Sztuka Osób Niepełnosprawnych stała się największym w Polsce przeglądem dorobku artystycznego placówek terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych – w ostatnich kilku latach do komisji konkursowych zgłaszanych jest około 2000 prac plastycznych rocznie w czterech kategoriach: malarstwo, rysunek i grafika, tkanina i aplikacja oraz rzeźba kameralna i płaskorzeźba. Podobnie było w 2015 r. – z ok. 2000 prac zgłoszonych do eliminacji wojewódzkich 239 trafiło do oceny Centralnej Komisji Konkursowej. Panu Mariuszowe serdecznie gratulujemy I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie i życzymy wielu osiągnięć artystycznych.