joomla templates top joomla templates template joomla

Spotkanie marszałka województwa z samorządowcami

Agnieszka Gwarek/eSerwis.info włącz . Opublikowano w Wąbrzeźno powiatowe

W dniu 25 marca br. odbyło się spotkanie marszałka Piotra Całbeckiego z samorządowcami powiatu wąbrzeskiego na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W pierwszej części starosta Krzysztof Maćkiewicz omówił najważniejsze inwestycje powiatowe i gminne zrealizowane w okresie 2007-2015. 

Następnie przedstawił propozycje przedsięwzięć wszystkich samorządów tworzących obszar Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego. Przedstawiciele samorządów dyskutowali nad priorytetowymi inwestycjami dla gmin i powiatu i przedstawiali swoje oczekiwania wobec RPO WK-P. Podkreślali konieczność modernizacji dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych, do węzła autostradowego jak i dróg lokalnych.

Szczególną uwagę poświęcono edukacji i możliwości pozyskania środków na wdrożenie programów skierowanych na podniesienie jakości edukacji na wszystkich szczeblach kształcenia. Samorządy oczekują również wsparcia na działania poprawiające dostęp do usług skierowanych do osób starszych, niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Pozostałe prezentowane przedsięwzięcia dotyczyły utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej, modernizacji bazy edukacyjnej, doposażenia placówek służby zdrowia, budowy ścieżek pieszo-rowerowych, rewitalizacji wsi popegeerowskich, termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, poprawy bezpieczeństwa, zagospodarowaniu terenów rekreacyjnych. Marszałek Piotr Całbecki mówił o planach samorządu województwa, wśród których znalazły się miedzy innymi rozwój innowacyjnej edukacji poprzez tworzenie centrów kształcenia dzieci i młodzieży w powiatach, oraz utworzenie w każdym mieście powiatowym centrów rozwoju gospodarczego, które ułatwią dostęp do instrumentów oferowanych przez instytucje otoczenia biznesu.