joomla templates top joomla templates template joomla

RUINY ZOSTAŁY ZBADANE

wabrzezno.com włącz . Opublikowano w Wąbrzeźno wiadomości

altNiemal miesiąc trwały badania Góry Zamkowej prowadzone przez grupę archeologów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uzyskana w ten sposób wiedza i materiały źródłowe są obecnie opracowywane merytorycznie.

    W lipcu w Wąbrzeźnie przebywało 18 studentów, czterech gości zagranicznych oraz trzech doktorantów z toruńskiej uczelni. W prace badawcze zaangażowali się również wolontariusze. Naukowcy zakończyli archeologiczne prace terenowe 30 lipca. Polegały one na rozpoznaniu stanu zachowania reliktów murów zamku w czterech wykopach sondażowych. Archeolodzy założyli wykopy, które przecięły dziedziniec zamku z północy na południe i ze wschodu na zachód. W ten sposób określony został poziom posadowienia korony i stan zachowania murów obwodowych zamku i działowych pomieszczeń.

Prace ziemne, prowadzone częściowo przy pomocy sprzętu ciężkiego (koparko – ładowarki), pozwoliły także na uporządkowanie terenu, usunięcie korzeni drzew i zwałów gruzu porośniętych trawą, pozostałych po badaniach archeologicznych prowadzonych w latach 40-tych XX wieku. Głównym celem wykopów było rozpoznanie stanu zachowania substancji murowanej, stratygrafii warstw kulturowych oraz określenie pierwotnego poziomu dziedzińca zamkowego. W ramach badań zostały rozpoznane również pozostałości wieży i znajdujące się w jej pobliżu relikty skrzydła północnego. Prace architektoniczne pozwolą na rozwarstwienie chronologiczne odsłoniętych reliktów architektury, wyznaczenie punktów węzłowych i określenie kolejnych faz rozbudowy zamku, jak również wykonanie dokumentacji rysunkowej odkrytych reliktów zabudowy.

Umowa z UMK obejmuje również opracowanie geodezyjne oraz naukowe opracowanie wyników badań terenowych wraz z konserwacją materiałów źródłowych. Uzyskana w ten sposób dokumentacja będzie stanowiła podstawę nie tylko do stworzenia projektu turystycznego zagospodarowania terenu Podzamcza, ale przede wszystkim zabezpieczenia ruin zamku biskupiego.

Na przyszły rok planuje się zorganizowanie wystawy, na której zaprezentowane zostaną eksponaty, które udało się uzyskać w ramach prowadzonych przez archeologów badań.