joomla templates top joomla templates template joomla

Dzień Otwarty 26- października 2010 roku

wabrzezno.pl włącz . Opublikowano w Wąbrzeźno powiatowe

altCelem działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych oraz zapobieganie powstawaniu chorób, w tym zakaźnych i zawodowych. Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej rozwiązują problemy zdrowia publicznego w sposób kompleksowy, polegający na przeprowadzaniu kontroli i badań laboratoryjnych w ramach nadzoru bieżącego i zapobiegawczego, stanowiących podstawę wydania decyzji administracyjnych, ale również na powszechnej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia realizowanej we współpracy z innym jednostkami państwowymi, organizacjami pozarządowymi oraz społecznością lokalną.

Program Współpracy Gminy Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok

ugw.pl włącz . Opublikowano w Wąbrzeźno gminne

W związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców gminy Wąbrzeźno do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2011. Projekt Programu Współpracy Gminy Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 mogą Państwo znaleźć na stronie www.ugw.pl .

Harcerze przecierają szlaki na zlocie

wabrzezno.pl; Andrzej Kust włącz . Opublikowano w Wąbrzeźno powiatowe

altCzłonkowie Drużyny Harcerskiej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dębowej Łące walczą ze swoimi słabościami, bawią się i integrują z  harcerzami z całego regionu.  Korzystając z ostatnich chwil lata, pojechali do Funki na 44 Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku.

SPOTKANIE PROMOCYJNE

wabrzezno.com włącz . Opublikowano w Wąbrzeźno wiadomości

altDnia 29 września br., zorganizowano oficjalne spotkanie promujące drugie, poszerzone wydanie monografii wąbrzeskiego liceum, „Szkolne Pokolenia”. Uroczystość, której organizatorami były Wąbrzeskie Zakłady Graficzne oraz Urząd Miejski Wąbrzeźno, odbyła się w Kawiarni STYL Wąbrzeskiego Domu Kultury.

DERATYZACJA SZCZURÓW

wabrzezno.com; Bogdan Koszuta włącz . Opublikowano w Wąbrzeźno wiadomości

alt

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wąbrzeźno z dnia 15 września 2010roku w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji dezynsekcji i deratyzacji na terenie miasta Wąbrzeźno. Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/208/2005 z dnia 8 czerwca 2005 r., w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wąbrzeźno

Komunikat o dyżurach Gminnego Biura Spisowego

ugw.pl; Władysław Łukasik włącz . Opublikowano w Wąbrzeźno gminne

altUprzejmie informuję, iż w okresie przeprowadzania Powszechnego Spisu Rolnego (do dnia 31 października 2010 r.) pełni dyżur Gminne Biuro Spisowe.
Siedziba Gminnego Biura Spisowego:

Zakończenie żniw w Dębowej Łące

wabrzezno.pl; Karol Eichberger włącz . Opublikowano w Wąbrzeźno powiatowe

altW niedzielę 29 sierpnia odbyły się w Dębowej Łące Gminno-Powiatowe Dożynki. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Kościele filialny p.w. Najświętszej Maryi Bolesnej, po czym korowód dożynkowy prowadzony przez Starostów dożynek przeszedł na miejsce głównych uroczystości do parku przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

ZBIÓRKA ODPADÓW

wabrzezno.com włącz . Opublikowano w Wąbrzeźno wiadomości

Urząd Miejski w Wąbrzeźnie informuje, że w dniu 9 października 2010 roku (sobota) w godzinach 800-1300 na terenie miasta Wąbrzeźno odbędzie się nieodpłatnie zbiórka odpadów wielkogabarytowych (meble, sprzęt gospodarstwa domowego, itp.)

WIDOCZNA GMINA

ugw.pl włącz . Opublikowano w Wąbrzeźno gminne

altDnia 15 września zorganizowano dla wszystkich uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Wąbrzeźno akcję promocyjno – edukacyjną pn. „Widoczna Gmina” w ramach prowadzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy działań na rzecz promowania i propagowania bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym, wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy oraz Fundacją „Świat dzieciom” w Bydgoszczy.

ZBIÓRKA ODPADÓW

wabrzezno.com; Marzanna Wiśniewska włącz . Opublikowano w Wąbrzeźno wiadomości

altUrząd Miejski w Wąbrzeźnie informuje, że w dniu 9 października 2010 roku (sobota) w godzinach 800-1300 na terenie miasta Wąbrzeźno odbędzie się nieodpłatnie zbiórka odpadów wielkogabarytowych (meble, sprzęt gospodarstwa domowego, itp.)

Forum Innowacji w Wąbrzeźnie

wabrzezno.pl; Anna Wetzel włącz . Opublikowano w Wąbrzeźno powiatowe

alt Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie było okazją do omówienia tematu innowacyjności i zaprezentowania celów i zadań „Centrum Zarządzania Regionalnym Systemem Innowacji”. Założenia tego projektu przybliżył Andrzej Potoczek – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Innowacji w Departamencie Planowania Strategicznego i Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego.

SZKOLNE POKOLENIA – II EDYCJA

wabrzezno.com włącz . Opublikowano w Wąbrzeźno wiadomości

altWszystkich zainteresowanych zapraszamy do zakupu monograficznego opracowania dotyczącego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie. Właśnie ukazało się drugie i rozszerzone wydanie publikacji „Szkolne Pokolenia”.

Nowy plac zabaw dla dzieci

ugw.pl włącz . Opublikowano w Wąbrzeźno gminne

alt17 marca 2010 r. mieszkańcy Orzechowa przyjęli uchwałę w sprawie urządzenia placu zabaw dla dzieci w celu ożywienia życia społecznego, kulturalnego oraz poprawy standardu życia. Dnia 18 marca 2010 r. złożono wniosek o udzielenie dotacji celowej w ramach realizacji zadania „Place zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacji i wypoczynku na terenach wiejskich” na dofinansowanie ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadania pod nazwą „Urządzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Orzechowo” – wartość projektu 25.010 zł.