joomla templates top joomla templates template joomla

Wręczono zaświadczenia nowym radnym

wabrzezno.pl włącz . Opublikowano w Wąbrzeźno gminne

altW dniu 25 listopada 2010 r. w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie odbyła się uroczystość wręczenia zaświadczeń radnym Rady Powiatu w Wąbrzeźnie IV kadencji wybranych w wyborach samorządowych, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 roku. Wybrani radni, to w kolejności alfabetycznej:

SESJA RADY MIEJSKIEJ

wabrzezno.com włącz . Opublikowano w Wąbrzeźno wiadomości

altZ A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) Zwołuję I sesję Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie w dniu 2 grudnia 2010 roku (czwartej) o godz. 14.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury przy ul. Wolności 47. PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

ZOSTAŃ INSTRUKTOREM NAUKI ZAWODU

wabrzezno.com włącz . Opublikowano w Wąbrzeźno wiadomości

altStowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Wąbrzeskiego zaprasza na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w Wąbrzeźnie. Kurs będze trwać 80 godzin i zostanie zakończony egzaminem. Cena kursu wynosi 500 zł. Wiecej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie www.przedsiebiorcywabrzezno.pl.

WIDOCZNA GMINA

ugw.pl włącz . Opublikowano w Wąbrzeźno gminne

altZorganizowano dla wszystkich uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Wąbrzeźno akcję promocyjno – edukacyjną pn. „Widoczna Gmina” w ramach prowadzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy działań na rzecz promowania i propagowania bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym, wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy oraz Fundacją „Świat dzieciom” w Bydgoszczy.

WYBORY 2010

wabrzezno.com włącz . Opublikowano w Wąbrzeźno wiadomości

altBurmistrz Miasta Wąbrzeźno informuje, że w dniach od 9 -16 listopada 2010 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, tj. godz. 7.15 - 15.15 zostanie udostępniony do wglądu - na pisemny wniosek - spis osób uprawnionych do głosowania w wyborach samorządowych. Spis udostępniony będzie w biurze ewidencji ludności Urzędu Miejskiego przy ul. Wolności 18 pok. nr 12, I piętro.

90- lecie Służb Sanitarnych i obchody Dni Zdrowia Publicznego

wabrzezno.pl/ włącz . Opublikowano w Wąbrzeźno powiatowe

alt21 października 2010 roku o godzinie 11.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie odbyło się spotkanie z okazji obchodów Dni Zdrowia Publicznego zorganizowane przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Wąbrzeźnie. W programie wzięło udział wielu gości, w tym Pan Krzysztof Maćkiewicz - Starosta Wąbrzeski. Celem spotkania było zapoznanie się z aktualnymi tematami i zagadnieniami realizowanymi przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Wąbrzeźnie.

Zawiadomienie o konsultacjach z mieszkańcami Powiatu Wąbrzeskiego

wabrzezno.pl/ Justyna Przybyłowska włącz . Opublikowano w Wąbrzeźno gminne

alt1.Celem konsultacji jest zebranie opinii i pozyskanie dodatkowych informacji, doświadczeń, sugestii mieszkańców, grup społeczno-zawodowych lub organizacji pozarządowych. 2.Przedmiotem konsultacji jest zebranie opinii i pozyskanie dodatkowych informacji, doświadczeń, sugestii na temat Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.

Nauka, wypoczynek, rekreacja.

wabrzezno.pl/ włącz . Opublikowano w Wąbrzeźno powiatowe

altUczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dębowej Łące w tym roku uczyli się i wypoczywali na zajęciach „Zielonej Szkoły” poznając środowisko przyrodnicze, tradycję, zabytki kultury i historii – Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej. Korzystając z pięknej wrześniowej pogody, pogłębiali swoje umiejętności korzystania z zasobów przyrody podczas aktywnego wypoczynku dzięki sponsorowi - Toruńskiej firmie Neuca (dawniej Torfarm).

Święto Niepodległości w Wąbrzeźnie

wabrzezno.pl/ włącz . Opublikowano w Wąbrzeźno powiatowe

altW dniu 11 listopada 2010 r. odbyły się uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości zorganizowane przez Radę i Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie. Obchody rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod tablicą Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” o godz. 10.00. Następnie uczniowie z Zespołu Szkół we Wroniu zaprezentowali program okolicznościowy w Kościele p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie. Po występie młodzieży została odprawiona msza święta w intencji Ojczyzny.

Nowa inwestycja oświatowa

ugw.pl włącz . Opublikowano w Wąbrzeźno gminne

altZakończono realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy budynku Gimnazjum w Ryńsku. W ramach przedsięwzięcia powstał budynek dwukondygnacyjny. Do dyspozycji Gimnazjum, a także Szkoły Podstawowej w Ryńsku, będzie siedem nowych klas lekcyjnych, powiększone zostało również zaplecze sanitarne szkoły. Jest to kolejna inwestycja w infrastrukturę oświatową służąca poprawie warunków nauki dzieci i młodzieży

Od poniedziałku, 8 listopada, będzie udostępniony do wglądu spis wyborców

wloclawek.pl włącz . Opublikowano w Wąbrzeźno powiatowe

altWydział Spraw Obywatelskich UM informuje, że w dniach od 8 do 19 listopada br., w godzinach pracy Urzędu Miasta oraz w dniu 13 listopada (sobota) w godzinach od 9.00 do 11.00 zostanie udostępniony do wglądu spis wyborców. Osoby zainteresowane mogą dokonać sprawdzeń w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13, budynek „B”, I piętro.

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE…

wabrzezno.com włącz . Opublikowano w Wąbrzeźno wiadomości

altW dniu 1 listopada br. do dyspozycji osób odwiedzających tereny wąbrzeskich cmentarzy przygotowano dodatkowe miejsca, w których kierowcy będą mogli pozostawić pojazdy. W obrębie „starego cmentarza” będzie zaadoptowany na ten cel teren boiska Szkoły Podstawowej nr 2 oraz parking Urzędu Miejskiego. Natomiast w pobliżu „nowego cmentarza” mieszczącego się przy ulicy Mikołaja z Ryńska do dyspozycji będzie parking z 46 miejscami parkingowymi.

CENTRUM MIASTA NABIERA UROKU

wabrzezno.com włącz . Opublikowano w Wąbrzeźno wiadomości

altTrwają intensywne prace przy jednym z największych i najważniejszych miejskich projektów inwestycyjnych ostatnich lat, tj. „Rewitalizacji Placu Jana Pawła II w Wąbrzeźnie”. We wrześniu 2010 r. dokonano nasadzeń w rewitalizowanym centrum miasta. Ogółem posadzono 40 drzew, w tym jodły jednobarwne, grusze drobno-owocowe oraz klony globusom. Aby umożliwić podlewanie nowych drzewek, dodatkowo wykonano drenaż poprawiający natlenienie gleby.