joomla templates top joomla templates template joomla

RATUSZ W NOWEJ ODSŁONIE

wabrzezno.com włącz . Opublikowano w Wąbrzeźno wiadomości

altW dniu 31 grudnia 2010 r. w Urzędzie Marszałkowskim podpisana została umowa przez Burmistrza i Skarbnika Miejskiego na termomodernizację budynków urzędu. Całkowita wartość projektu wynosi 601.906,45 zł. W ramach tego zadania inwestycyjnego wykonana będzie nowa stolarka okienna i drzwiowa, pokrycia dachów, założone zostaną nowe rynny, naprawione kominy, docieplone zostaną budynki dobudowane do ratusza zarówno ściany jak i stropy. Obecnie Wydział Budownictwa, Inwestycji i Ochrony Środowiska przygotuje specyfikację istotnych warunków zamówienia ustalając warunki wykonania robót.

EuroWeek dla szkół licealnych

wabrzezno.pl włącz . Opublikowano w Wąbrzeźno powiatowe

altEuropejskie Forum Młodzieży zaprasza do udziału w obozie szkoleniowym dla młodzieży ze szkół średnich (w wieku 16–21 lat): „EuroWeek – Szkoła Liderów”. Obóz odbędzie się w malowniczo położonej, górskiej miejscowości na Ziemi Kłodzkiej – Długopole Dolne w Ośrodku Wczasowym „SILESIA” w następującym terminie: • 1 – 7 lutego 2011 r.

POZOSTAW 1% W POWIECIE

wabrzezno.com włącz . Opublikowano w Wąbrzeźno wiadomości

altPrzekaż 1% swojego podatku dla Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Wąbrzeskiego - pomożesz w ten sposób rozwijać region poprzez wspieranie i promowanie lokalnej przedsiębiorczości. W rozliczeniu PIT za 2010 r. wystarczy wpisać następujący numer Krajowego Rejestru Sądowego: 0000109683.

BAL PRZEDSIĘBIORCY

wabrzezno.pl włącz . Opublikowano w Wąbrzeźno wiadomości

altStowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Wąbrzeskiego zaprasza 26 lutego br. o godz. 19.00 na Bal Przedsiębiorcy.

TERMO -UMOWA

wabrzezno.com włącz . Opublikowano w Wąbrzeźno wiadomości

alt31 grudnia 2010 r. podpisano umowę na termomodernizację wąbrzeskiego ratusza. Inwestycja będzie możliwa dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. - Bardzo nas cieszy, że wniosek na termomodernizację ratusza, złożony w czerwcu 2010 r. do Urzędu Marszałkowskiego, został pozytywnie rozpatrzony. Informację o przyznaniu środków otrzymaliśmy 12 listopada. W sylwestra Burmistrz - Leszek Kawski wraz z Skarbnikiem - Mariolą Frankowską złożyli podpisy pod umową na realizację tej inwestycji. – informuje Gizela Pijar - Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta UM.

STRATEGIA NA FINISZU

wabrzezno.com włącz . Opublikowano w Wąbrzeźno wiadomości

alt28 grudnia (wtorek) o godz. 11.00 w sali nr 8 Urzędu Miejskiego odbędzie się spotkanie otwarte, na którym zaprezentowany zostanie projekt Strategii Rozwoju Miasta Wąbrzeźno na lata 2011-2030. Zapraszamy !!! O silnych i słabych stronach, zagrożeniach oraz szansach dla Wąbrzeźna dyskutowano w dniach 29-30 listopada 2010 r. w wąbrzeskim ratuszu. Informacje uzyskane w ten sposób zostały wykorzystane do aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Wąbrzeźno.

Odbyła się II Sesja Rady Powiatu

wabrzezno.pl włącz . Opublikowano w Wąbrzeźno powiatowe

altW dniu 09 grudnia 2010 r. odbyła się II sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. Radni podjęli uchwały w sprawie: -wyboru Komisji Rewizyjnej. -powołania stałych Komisji Rady Powiatu. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: -Michał Portalski – Przewodniczący Komisji, -Jerzy Frączek - Zastępca Przewodniczącego, -Zofia Isbrandt – Sekretarz, -Mieczysław Husarz – członek. Powołano 3 stałe Komisje Rady Powiatu: 1.Komisję Ekonomiczno – Budżetową i Rozwoju Gospodarczego w skład, której wchodzą następujący radni: -Tadeusz Waszak – Przewodniczący, -Zbigniew Ceglarski, -Krzysztof Maćkiewicz, -Wiesław Siciński.

Otwarty konkurs ofert

ugw.pl włącz . Opublikowano w Wąbrzeźno gminne

altWójt Gminy Wąbrzeźno na podstawie art. 13 w związku z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mający na celu przyznanie dotacji na realizację w 2011 r.

Nowy Szpital w Wąbrzeźnie ma certyfikat ISO 9001:2008

wabrzezno.pl włącz . Opublikowano w Wąbrzeźno powiatowe

altNowy Szpital w Wąbrzeźnie dołączył do grona jednostek mogących się pochwalić wdrożonym systemem zarządzania jakością, potwierdzonym certyfikatem ISO 9001:2008. W listopadzie 2010 r. odbył się audit zewnętrzny certyfikujący przeprowadzony przez auditorów i eksperta TÜV SÜD Polska, którzy potwierdzili, że system zarządzania jakością prawidłowo funkcjonuje w Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie.

III edycja konkursu "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"

wabrzezno.pl włącz . Opublikowano w Wąbrzeźno powiatowe

altFundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłasza III edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

III sesja Rady Powiatu

wabrzezno.pl włącz . Opublikowano w Wąbrzeźno powiatowe

altW dniu 29 grudnia 2010 r. o godz. 11oo w sali 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44 odbędzie się trzecia w IV kadencji sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. Proponowany porządek obrad jest następujący: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu. 5. Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 6. Interpelacje i zapytania radnych.

WĄBRZESKI DENAR POD CHOINKĘ

wabrzezno.com włącz . Opublikowano w Wąbrzeźno wiadomości

altZgodnie z wcześniejszą zapowiedzią dostępne są już kartki świąteczne, z załączoną monetą – 6 Denarów Wąbrzeskich. Kartki można zakupić w Miejskim Punkcie Informacji, przy ul. Poniatowskiego 8. Z okazji zbliżających się Świąt w sprzedaży pojawiły się kartki z życzeniami, w które na stałe wkomponowana jest lokalna moneta – 6 Denarów Wąbrzeskich.

Nabór kandydatów na Rachmistrzów Spisowych

ugw.pl włącz . Opublikowano w Wąbrzeźno gminne

altWójt Gminy Wąbrzeźno – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, który odbędzie się w dniach od 01 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. I. WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW 1) - osoba pełnoletnia, sprawna fizycznie, korzystająca z pełni praw publicznych i nie karana za przestępstwa popełnione umyślne (w tym przestępstwa skarbowe)