joomla templates top joomla templates template joomla

Sposób na integrację - warcabowe zmagania w Dębowej Łące

wabrzezno.pl włącz . Opublikowano w Wąbrzeźno powiatowe

altStrategicznym myśleniem, koncentracją rozwiniętą wyobraźnią - tym wykazali się reprezentanci wszystkich szkół podstawowych z Gminy Dębowa Łąka, którzy uczestniczyli w integracyjnych rozgrywkach warcabowych. Rozgrywki zorganizował Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy a do współzawodnictwa przystąpiły: SP z Wielkich Radowisk, SP z Łobdowa, Zespół Szkół z Dębowej Łąki i oczywiście reprezentacja gospodarzy. Nagrody ufundował Przewodniczący Rady Gminy Dębowa Łąka. Organizatorzy, mgr Jagoda Róg – Madecka i Marian Kwiatkowski

CO NOWEGO W WDK ?

wabrzezno.com włącz . Opublikowano w Wąbrzeźno wiadomości

altJeżeli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o aktualnej ofercie Wąbrzeskiego Domu Kultury prześlij nam swój e-maila na adres: animacja @wdkwabrzezno.pl. Przesłanie adresu e-mail jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z dnia 9 września 2002 r.) oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U . Z 1997 r., nr 133, poz.883 z poź.zm.)

Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

ugw.pl włącz . Opublikowano w Wąbrzeźno gminne

altW ramach ogłoszonego w 2011 r. przez Wójta Gminy Wąbrzeźno otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wpłynęło ogółem 6 ofert. Wnioski złożyły: Stowarzyszenie „Nasza Gmina”, Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Ryńsku, Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Zieleniu, Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Wąbrzeźno i Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywności Społeczno-Artystycznej w Toruniu. Wnioski, które zostały rozpatrzone pozytywnie

Nowa Poradnia Specjalistyczna w NZOZ Nowy Szpital w Wąbrzeźnie

wabrzezno.pl włącz . Opublikowano w Wąbrzeźno powiatowe

alt11 lutego br. ( tj. piątek) o godz. 14.00 w Przychodni Rejonowo- Specjalistycznej funkcjonującej w ramach Nowego Szpitala w Wąbrzeźnie zostanie uruchomiona Poradnia Kardiologiczna. Zapisy pacjentów można dokonywać w Rejestracji Przychodni (Wąbrzeźno, ul. Wolności 27, tel. 56/689 17 44). Nie będą wymagane skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, ale konieczne jest posiadanie aktualnego badania EKG i pomiaru ciśnienia.

Pracowite ferie dla uczestników projektu

wabrzezno.pl włącz . Opublikowano w Wąbrzeźno powiatowe

altMimo ferii, młodzież Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie uczestniczy w zajęciach realizowanych w ramach projektu „Dziś uczeń – jutro pracownik”, który prowadzony jest i finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W szkolnej pracowni, zgodnie z harmonogramem, spotykają się uczniowie technikum, poszerzający swoją wiedzę z mechatroniki i robotyki.

Dom Pomocy Społecznej po standaryzacji

wabrzezno.pl włącz . Opublikowano w Wąbrzeźno powiatowe

altPo 3 latach prac remontowych Dom pomocy Społecznej położony przy ul. Pod Młynik w Wąbrzeźnie zmienił swoje oblicze. Placówka przeprowadziła niezbędne inwestycje, dzięki którym osiągnęła wymagane standardy świadczonych usług i otrzymała zezwolenie na bezterminową działalność od wojewody kujawsko-pomorskiego. Przybyło więcej miejsc dla mieszkańców, zwiększyła się liczba łazienek dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Wyremontowane zostało wejście do budynku, które umożliwia łatwy dostęp osobom poruszającym się na wózkach.

WĄBRZEŹNO CZYTAJĄCE MIASTO

wabrzezno.pl włącz . Opublikowano w Wąbrzeźno wiadomości

altWiosną 2008 roku wraz z uczniami Gimnazjum nr 1 w Wąbrzeźnie przyłączyliśmy się do kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Pod tym właśnie hasłem już kolejny rok odwiedzamy przedszkola oraz najmłodsze grupy szkolne, aby czytać dzieciom. Pragniemy, aby najmłodsi mieli dobre skojarzenia z czytaniem i w przyszłości sami chętnie sięgali po książki. Podczas spotkań czytelniczych nie tylko głośno czytamy dzieciom, ale także rozmawiamy z nimi na temat ich odczuć i wrażeń, rodzących się w czasie słuchania lektury.

NZOZ w Wąbrzeźnie stawia na jakość

wabrzezno.com włącz . Opublikowano w Wąbrzeźno powiatowe

alt23 lutego 2011 r. odbyło się uroczyste wręczenie Nowemu Szpitalowi w Wąbrzeźnie certyfikatu ISO 9001:2008. Tym samym wąbrzeski szpital dołączył do grona placówek medycznych posiadających owy atest. Uzyskanie certyfikatu było możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu całego personelu, który potrafił pogodzić codzienne obowiązki zawodowe z dodatkowymi zadaniami. Posiadanie takiego prawidłowo funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością pozwala na polepszanie bezpieczeństwa pacjentów poprzez wymóg stałego nadzoru nad stanem technicznym sprzętu medycznego, nad środkami farmaceutycznymi oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

ANIMATOR ORLIKA

wabrzezno.com włącz . Opublikowano w Wąbrzeźno wiadomości

altW styczniu br. Gmina Miejska Wąbrzeźno złożyła wniosek o dofinansowanie kosztów osobowych projektu „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012”. Dzisiaj już wiemy, że wniosek został zakwalifikowany. Jednostka samorządu terytorialnego mogła zgłosić jedną osobę, przypisaną do każdego oddanego do użytku obiektu „Moje Boisko ORLIK 2012”, która posiada odpowiednie kwalifikacje do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych tj. instruktora, trenera, nauczyciela wychowania fizycznego.

TO I OWO O WTZ

wabrzezno.pl włącz . Opublikowano w Wąbrzeźno wiadomości

altRedakcja Gazetki "To i owo" zaprasza na najnowsze wydanie broszury o życiu wąbrzeskiego Warsztatu Terapii Zajęciowej. Gazetka ukazuje się raz w miesiącu. TO I OWO: Jak oceniłaby Pani miniony rok działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wąbrzeźnie? Marta Kowaliszyn: Miniony rok oceniam bardzo pozytywnie. W naszym warsztacie dużo się dzieje. Wszyscy pamiętamy naszą 10 rocznicę i znakomite przedstawienie, kolejne przedstawienie dla dzieci, które zapełniły salę widowiskową do ostatniego miejsca

INSPEKCJA KOMISJI MIESZKANIOWEJ

wabrzezno.com włącz . Opublikowano w Wąbrzeźno wiadomości

alt18 stycznia br. członkowie Komisji Mieszkaniowej przeprowadzili wizje lokalne w domach wnioskodawców, a następnie omówiono nowe wnioski o przydział lokali z zasobu miasta oraz odwołania od projektów list mieszkaniowych na 2011 r. Listy osób oczekujących na wynajem lokali, stanowiących mieszkaniowy zasób miasta zostały zatwierdzone przez Burmistrza Miasta Wąbrzeźno. Na przydział mieszkań komunalnych i socjalnych obecnie oczekują 173 rodziny.

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Myśliwiec Sitno

ugw.pl włącz . Opublikowano w Wąbrzeźno gminne

altProjekt obejmował modernizację drogi gminnej w Myśliwcu na odcinku 1500 m. Modernizacja została przeprowadzona w technologii nawierzchni tłuczniowej. Modernizację na odcinku 0,75 km przeprowadzono z dofinansowaniem ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 37.500 zł. Wykonana w roku 2010 inwestycja jest III etapem zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Myśliwiec – Sitno”. Etapy I i II o łącznej długości 1,69 km zrealizowano w latach 2008-2009. W roku 2011 planuje się kontynuację zadania.

„Nowa jakość kształcenia…” także w Zespole Szkół Zawodowych

wabrzezno.pl włącz . Opublikowano w Wąbrzeźno powiatowe

altOd września 2010 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie realizowany jest projekt w ramach działania 9.2 PO Kapitał Ludzki „Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim”, którego celem jest wzrost adaptacyjności uczniów technikum do zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Koordynatorem projektu, w którym uczestniczy 15 szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa jest Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.